New Scientist video: kunnen we ooit een warpdrive bouwen zoals in Star Trek?

Voor New Scientist maakte ik onderstaande video over de warpdrive in Star Trek.